Cigar & Cognac bar
Hotel Hviezdoslav, Kežmarok

Víťaž ankety Dom roka 2015
Kategória individuálne domy